Välkommen till TROTS Kvinnojour

Vi arbetar aktivt mot all form av våld och förtryck.

Utifrån dig, din historia och dina behov kan vi erbjuda den hjälp du behöver för att tunga livserfarenheter görs om till verktyg i ditt fortsatta livet. Genom stödinsatser som exempelvis skyddad boende med personal dygnet runt, juridisk hjälp, stödsamtal, samverkan med polis, advokat och socialtjänst kan vi hjälpa dig.

TROTS Kvinnojour är en ideell allmännyttig förening på Gotland.

Se våra nya film!

Kvinnofridslinjen: 020-50 50 50

TROTS Kvinnojour: 0725-23 23 77

Nödnummer: 112

Polis: 114 14

Socialtjänsten Gotland: 0498-26 88 19

Värdegrund

Vi vill vara en frizon där alla ska känna sig betydelsefulla.

Läs mer om vår värdegrund här.

Gården

På vår gård har du möjlighet återhämta dig, gå utefter stranden, bada, tända en brasa.

Tryck här för att läsa mer.

Click here to add your own text