VÄLKOMMEN TILL TROTS KVINNOJOUR

Verksamhetsberättelsen 2021-2022

Vi arbetar aktivt mot all form av våld och förtryck.

Utifrån dig, din historia och dina behov kan vi erbjuda den hjälp du behöver för att tunga livserfarenheter görs om till verktyg i ditt fortsatta livet. Genom stödinsatser som exempelvis skyddad boende med personal dygnet runt, juridisk hjälp, stödsamtal, samverkan med polis, advokat och socialtjänst kan vi hjälpa dig.

TROTS Kvinnojour är en ideell förening på Gotland med anställd personal.

Tryck på play.

TROTS

ska få alla att känna sig delaktiga. Det är lika viktigt och lärorikt att lära ut som att få lära sig nya saker. Vi har studiecirklar och självhjälpsgrupper. Självhjälpsgruppperna är till för att möta andra människor i samma situation, för att kunna få förståelse och stöttning.

TROTS

är en frizon där alla ska känna sig betydelsefulla.

Vi har kompetens inom bland annat dessa områden:

  • Freda bedömning
  • Motiverande samtal
  • Personlig anpassning
  • Utbildande verksamhet
  • Föreläsningsverksamhet
  • Traumamedveten omsorg

TROTS

är till för alla som vill och har ett behov av en mötesplats där hen har möjlighet att utveckla sin personlighet och detta i en trygg och tillåtande miljö. Hos TROTS får personerna möjlighet att förstå och förbättra sin situation med hjälp av andra. Det är på personernas egna villkor.

TROTS

har en gård med personal dygnet runt. Här får personerna bo, vi hjälper de utsatta och deras barn med rådgivning. På TROTS är vi stödpersoner som lyssnar, stöttar och följer med till olika myndigheter.

På TROTS är alla välkomna, vi ser individen.

Föräldraskap, när barn medföljes så krävs intakt föräldraförmåga och att man ansvara själv för sitt eller sina barn.

Vi är medlemmar i

TROTS Kvinnojour: 0498-33 000
Kvinnofridslinjen: 020-50 50 50
Nödnummer: 112
Polis: 114 14

Gården
På vår gård har du möjlighet återhämta dig, gå utefter stranden, bada, tända en brasa.

Värdegrund
Vi vill vara en frizon där alla ska känna sig betydelsefulla.

Chatt
Vi har öppnat en chat för att på ett nytt sätt möta de som behöver vårat stöd. (Klicka på pratbubblan för att komma dit.)