Välkommen till TROTS Kvinnojour

Vi arbetar aktivt mot all form av våld och förtryck.

Utifrån dig, din historia och dina behov kan vi erbjuda den hjälp du behöver för att tunga livserfarenheter görs om till verktyg i ditt fortsatta livet. Genom stödinsatser som exempelvis skyddad boende med personal dygnet runt, juridisk hjälp, stödsamtal, samverkan med polis, advokat och socialtjänst kan vi hjälpa dig.

TROTS Kvinnojour är en ideell allmännyttig förening på Gotland.

Vi har kompetens inom bland annat dessa områden:

  • Freda bedömning
  • Motiverande samtal
  • Personlig anpassning
  • Utbildande verksamhet
  • Föreläsningsverksamhet