Artikel: ”Misstag kan stänga skyddat boende”

Vi hamnade i tidningen med anledning av överklagandet av Socialförvaltningens beslut att inte godkänna oss i upphandlingen av skyddade boenden.

Källa: https://www.helagotland.se/samhalle/misstag-kan-stanga-skyddat-boende-15743057.aspx