Digitalt Barnnätverk

En av punkterna på mötet :

Sara och hennes kollega Rina från BUFFF Stockholm att finnas med via länk, de kommer att berätta om BUFFFs verksamhet och deras arbete med barn och unga.