Internationella Barndagen

En gång per år firas Internationella barndagen.

I Sverige uppmärksammas Internationella barndagen första måndagen i oktober varje år. Det är en dag när en massa länder runt om i världen tänker extra mycket på barnens rättigheter. 196 länder har lovat att följa 54 regler som handlar om barn. De kallas för Barnkonventionen. De är skrivna för att inget barn ska behandlas illa eller komma till skada. Man brukar ofta sammanfatta reglerna i fyra meningar.

1. Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
2. Man ska tänka på barnets bästa vid alla beslut som rör barn.
3. Alla barn har rätt till liv och utveckling.
4. Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.