Webbseminarium om LOU i civilsamhället.

TROTS kommer delta i seminarium om Lagen om offentlig upphandling.