Barn och Unga

På TROTS kvinnojour sätter vi barn och unga i fokus, därför har vi en anställd på vårat skyddande boende som är barnansvarig.

Vad är behovet, vad önskar hen, vad har hen för rättigheter.

Allt det vill vi på TROTS kvinnojour ge stöd i.


Andra organisationer som barn och unga kan vända sig till för att få mer info om våld i nära relation.