Invigning av TROTS skyddade boende

I N V I G N I N G A V T R O T S S K Y D D A D E B O E N DE

16 oktober 2015

 

Drömmen slog in, för Li Grebäck, ordförande för TROTS kvinnojour!

Idag, kl 12 öppnades dörrarna till den gård som erbjuder våldsutsatta kvinnor och barn ett skyddade boende; en fristad.

Efter, en för dagen, första guidad tur på gården håller Li ett inspirerande och entusiatiskt invigningstal! Avlöser gör UNIZON's kanslichef, Lotta Sonemalm, med ett givande tal och sist, men absolut inte minst, tog Matilda Källander över ordet och berättade om TROTS ungdomsjour, som även Magdalena Svensson och Amanda Forsberg verkar i.

 

Nedan ett litet bildspel från den stora dagen!

 

 

 

Följ oss på:

T R O T S K V I N N O J O U R

Almedalsveckan

 

Jourtelefon: 0725-23 23 77

Söderväg 1

621 58 Visby

GOTLAND

INTE BARA ÖVERLEVA

UTAN

LEVA

OCKSÅ

Version 1.0 Copyright © All Rights Reserved 2014-2015 TROTS Kvinnojour Webbansvarig Camilla Kärnekull

TROTS Kvinnojour | Adelsgatan 24 621 57 Visby, GOTLAND | Telefon: 0725-23 23 77 | trotskvinnojour@gmail.com

S A M A R B E T S P A R T N E R S