Skyddat boende.

På TROTS kvinnojour finns det plats för fem familjer. Vi tar emot alla oavsett könstillhörighet. Gården är anpassad för olika funktionsvariationer. De boende delar på kök, vardagsrum, lekrum, biblioteks, tränings rum och huset har 2 badrum. Här finns en större gräsmatta som man kan sparka fotboll ,spela basket, lekplats, ute kök, hobbyverkstad och olika odlingar i trädgården.

Kvinnojouren TROTS har kvinnor och män som jobbar som boendestödjare, personal finns dygnet runt.

Vi vill att miljön ska vara rätt och vi vet att trivsamhet och lugn är en förutsättning för att kunna läka. Vi vet också att lekfullhet och kreativitet är minst lika viktigt.

Vi tar i mot husdjur på gården.

Barnansvarig som lägger extra fokus på barnen med barnsamtal.

Vi jobbar mycket med skydd och digital säkerhet. Så som mobiler, surfplattor och datorer tas ej med till boende. Platstjänst alltid av.

Vi tar ej mot aktiva missbrukare.

Kontakt oss på mailen trotskvinnojour@gmail.com eller ring oss på 0498-33000 eller till barnansvarig på 0498-37000