G Å R D E N

På vår gård har du möjlighet att fiska, gå utefter stranden, bada, tända en brasa. Vi vill att miljön ska vara rätt och vi tror att trivsamhet och lugn är en förutsättning för att kunna läka. Vi tror också att lekfullhet och kreativitet är minst lika viktigt.

Trädgården består av en större gräsmatta, fruktträd och trädgårdsland som är fullt av olika ätbara grönsaker, bär, kryddor och blommor.

Gården har även en egen fotbolls/ basketplan, lekplats och uthus med hobbyverkstad.

Hos oss finns det plats för sex familjer. Vi har gården för oss själva.

Vi arbetar hela tiden med att utveckla vår verksamhet och i det ingår att vara uppdaterade på olika människors förutsättningar vad gäller exempelvis funktionsvariationer. Exempelvis går det att ta sig in och runt på gården i rullstol.