GÅRDEN

På TROTS kvinnojour finns det plats för sex familjer. TROTS har gården för stödsökarna själva. Gården är anpassad för olika funktionsvariationer.

När du bor på TROTS kvinnojour har du möjlighet att gå utefter stranden, bada eller andra utomhusaktiviteter som du tycker om. Varför inte följa med ut och pröva på nya saker, så som att motionera, plocka svamp, leta fossiler eller kanske rida? Vi på TROTS lyssnar på dig och dina behov. Här finns en större gräsmatta som man kan sparka fotboll ,spela basket och TROTS har en lekplats med hobbyverkstad.

Vi vill att miljön ska vara rätt och vi vet att trivsamhet och lugn är en förutsättning för att kunna läka. Vi vet också att lekfullhet och kreativitet är minst lika viktigt.

Alla stödsökare är lika viktiga även dina husdjur.

VÄLKOMNA