Publicerat

P U B L I C E R A T

 

 

 

 

Artikel i GA 2015-10-17: "Gården en skyddad fristad för de utsatta" »

 

Artikel i GT 2015-10-17: "Gården blir ett skyddat boende för de utsatta" »

 

Hela Gotland 2015-04-29: "Män tågar genom Visby" »

 

F! Gotland 2015-04-27: "Våld mot kvinnor är samhällets ansvar" »

 

Hela Gotland 2014-07-28 "Hon starar en ny Kvinnojour på Gotland" »

 

Hela Gotland 2014-12-19: "Ännu inget kvinnojourshus på ön" »

 

Medeltidsveckan 2014: "Miljö- och trygghet" »

 

 

 

 

 

 

Följ oss på:

T R O T S K V I N N O J O U R

Publicerat

 

Jourtelefon: 0725-23 23 77

Söderväg 1

621 58 Visby

GOTLAND

INTE BARA ÖVERLEVA

UTAN

LEVA

OCKSÅ

Version 1.0 Copyright © All Rights Reserved 2014-2015 TROTS Kvinnojour Webbansvarig Camilla Kärnekull

TROTS Kvinnojour | Adelsgatan 24 621 57 Visby, GOTLAND | Telefon: 0725-23 23 77 | trotskvinnojour@gmail.com

S A M A R B E T S P A R T N E R S