Om trots kvinnojour

O M T R O T S K V I N N O J O U R

 

 

 

 

 

Personalen har adekvat kompentens inom olika områden

 

Marknadsföring

 

Personlig anpassning

 

Utbildning: Körkort Självhjälpsgrupp

 

Föreläsare »

 

Ungdomsjour »

 

Utbildningar »

 

Barnverksamhet »

 

 

 

 

 

 

 

TROTS

 

ska få alla att känna sig delaktiga. Det är lika viktigt och lärorikt att lära ut som att få lära sig nya saker. Vi har studiecirklar och självhjälpsgrupper. Självhjälpsgruppperna är till för att möta andra människor i samma situation, för att kunna få förståelse och stöttning.

 

Vill någon starta en självhjälpsgrupp kan personen kontakta TROTS som hjälper till att starta träffarna. Träffarna ska leda till att de medverkande ska få mod och få möjligheter att tala om det som är viktigt i livet.

 

TROTS

 

är en frizon där alla ska känna sig betydelsefulla.

 

TROTS

 

är till för alla som vill och har ett behov av en mötesplats där en har möjlighet att utveckla sin personlighet och detta i en trygg och tillåtande miljö. Hos TROTS får personerna möjlighet att förstå och förbättra sin situation med hjälp av andra. Det är på personernas egna villkor.

 

TROTS Kvinnojour har en gård med personal dygnet runt. Här får personerna bo, vi hjälper de utsatta och deras barn med rådgivning. På TROTS är vi stödpersoner som lyssnar, stöttar och följer med till olika myndigheter.

 

På TROTS är alla välkomna, vi ser individen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Följ oss på:

T R O T S K V I N N O J O U R

Om TROTS Kvinnojour

 

Jourtelefon: 0725-23 23 77

Söderväg 1

621 58 Visby

GOTLAND

INTE BARA ÖVERLEVA

UTAN

LEVA

OCKSÅ

Version 1.0 Copyright © All Rights Reserved 2014-2015 TROTS Kvinnojour Webbansvarig Camilla Kärnekull

TROTS Kvinnojour | Adelsgatan 24 621 57 Visby, GOTLAND | Telefon: 0725-23 23 77 | trotskvinnojour@gmail.com

S A M A R B E T S P A R T N E R S