Välkommen till TROTS Kvinnojour

Verksamhetsberättelsen 2018-2019

Vi arbetar aktivt mot all form av våld och förtryck.

Utifrån dig, din historia och dina behov kan vi erbjuda den hjälp du behöver för att tunga livserfarenheter görs om till verktyg i ditt fortsatta livet. Genom stödinsatser som exempelvis skyddad boende med personal dygnet runt, juridisk hjälp, stödsamtal, samverkan med polis, advokat och socialtjänst kan vi hjälpa dig.

TROTS Kvinnojour är en ideell allmännyttig förening på Gotland.

TROTS

ska få alla att känna sig delaktiga. Det är lika viktigt och lärorikt att lära ut som att få lära sig nya saker. Vi har studiecirklar och självhjälpsgrupper. Självhjälpsgruppperna är till för att möta andra människor i samma situation, för att kunna få förståelse och stöttning.

Vill någon starta en självhjälpsgrupp kan personen kontakta TROTS som hjälper till att starta träffarna. Träffarna ska leda till att de medverkande ska få mod och få möjligheter att tala om det som är viktigt i livet.

TROTS

är till för alla som vill och har ett behov av en mötesplats där en har möjlighet att utveckla sin personlighet och detta i en trygg och tillåtande miljö. Hos TROTS får personerna möjlighet att förstå och förbättra sin situation med hjälp av andra. Det är på personernas egna villkor.

TROTS

har en gård med personal dygnet runt. Här får personerna bo, vi hjälper de utsatta och deras barn med rådgivning. På TROTS är vi stödpersoner som lyssnar, stöttar och följer med till olika myndigheter.

På TROTS är alla välkomna, vi ser individen.

TROTS

är en frizon där alla ska känna sig betydelsefulla.

Vi har kompetens inom bland annat dessa områden:

  • Freda bedömning
  • Motiverande samtal
  • Personlig anpassning
  • Utbildande verksamhet
  • Föreläsningsverksamhet