Vuxna på jouren

Vuxna får stödsamtal, egen kontakt person, krishantering, MI-samtal, ekonomiskt stöd och rådgivning, kartläggning av skydd, kartläggning av klientens månde, Stöd med myndigheter och hjälp med blanketter, möjlighet att hämta klient, hjälp med flytt, stöd med hitta bostad. Barnpassning vid möten och vid andra behov. Freda bedömning, juridisk stöd.

Barnen på jouren

Barn får samtalsstöd, egen kontakt person, egen inskrivning och kartläggning om barnets välmående. När vi ser ett behov av att barn behöver mer stöd kontaktar vi vidare till Första linjen eller Familjefrid där de får gå Trappan samtal. Behov av tandvård eller vårdcentral som hjälper vi till med det. Skola och förskola hjälper vi till med att hitta, och pratar där med om säkerhet.

Olika aktiviteter varje vecka beroende på individernas behov och önskan. Utflykter runt omkring Gotland varje vecka. Personal finns dygnet runt och jourtelefon kan TROTS alltid nås på.