Tryck på play.

Så ser våldet ut

Våld i nära relationer kan vara psykiskt, fysiskt, sexuellt, materiellt och ekonomiskt. Våldet är sällan enbart fysiskt, vilket är en vanlig missuppfattning, utan många gånger är det psykiska våldet det mest framträdande.

”Lönen jag får måste jag sätta över på hans konto då han  sköter räkningar och handlingen och jag måste be om pengar och berätta vad jag ska ha dom till.”

Psykiskt våld kan handla om olika typer av verbala kränkningar, hot, isolering, utpressning och kontroll som successivt leder till psykologisk nedbrytning. Det psykologiska våldet kan även innebära att hot riktas mot barn, husdjur eller andra närstående till den som utsatts.

Aktivt fysiskt våld kan vara allt från knuffar, sparkar och slag till strypgrepp, fasthållning eller att attackera någon med något tillhygge.

Passivt fysiskt våld är att utsätta någon för olika typer av våldshandlingar som ger fysiska konsekvenser. Det kan röra sig om att neka någon sömn eller att utsätta någon för en långvarig psykisk stress som ger fysiska biverkningar. Våldet kan även i vissa fall vara specifikt kopplat till någons utsatta situation i övrigt, till exempel genom att en undanhålla medicin eller hjälpmedel från en person som har en funktionsnedsättning eller sjukdom.

Sexuellt våld innebär att tvinga någon att delta i, utföra eller bevittna sexuella handlingar mot sin vilja. Det kan handla om sexuella trakasserier, att tvingas se på porrfilm, ofrivillig beröring eller våldtäkt. Sexuellt våld i en nära relation handlar många gånger om att  den som utsätts upplever att hon behöver vara sexuellt tillgänglig för att därigenom undvika andra former av våldsutövande.

Man brukar även tala om ekonomiskt och materiellt våld som kan ta sig uttryck till exempel genom undanhållande av ekonomiska tillgångar eller att göra sin partner ekonomiskt beroende, att förstöra dennas privata ägodelar eller hota att slå sönder möbler och inredning.

Vi på kvinnojouren lyssnar på dig, du är inte ensam, vi stödjer dig på vägen.


TROTS Kvinnojour: 0498-33 000
Kvinnofridslinjen: 020-50 50 50
Nödnummer: 112
Polis: 114 14

Gården
På vår gård har du möjlighet återhämta dig, gå utefter stranden, bada, tända en brasa.

Värdegrund
Vi vill vara en frizon där alla ska känna sig betydelsefulla.

Chat
Vi har öppnat en chat för att på ett nytt sätt möta de som behöver vårat stöd. (Klicka på pratbubblan för att komma dit.)