Ungdomsjour

U N G D O M S J O U R

 

 

 

 

På TROTS är en ungdomsjour under uppbyggnad.

 

Vi kommer rikta oss till alla som definierar sig som unga som är utsatta för våld.

Fysiskt och psykiskt våld. Psykiskt våld som utförs över internet,

mobbing och utpressning.

 

Vi hjälper vi ungdomar att komma i kontakt med rätt personer utifrån deras situation.

 

Vi har tystnadslöfte!

 

Vi kommer ha en jourtelefon och en chatt.

Vill du också vara med och starta ungdomsjouren?

 

Hör av dig!

Vi har tystndaslöfte; hör av dig!

Foto: Li

Följ oss på:

T R O T S K V I N N O J O U R

Ungdomsjour

 

Jourtelefon: 0725-23 23 77

Söderväg 1

621 58 Visby

GOTLAND

INTE BARA ÖVERLEVA

UTAN

LEVA

OCKSÅ

Version 1.0 Copyright © All Rights Reserved 2014-2015 TROTS Kvinnojour Webbansvarig Camilla Kärnekull

TROTS Kvinnojour | Adelsgatan 24 621 57 Visby, GOTLAND | Telefon: 0725-23 23 77 | trotskvinnojour@gmail.com

S A M A R B E T S P A R T N E R S