TROTS VÄRDEGRUND

Trygghet
Med trygghet menar vi att vi har ett högt säkerhetstänkande och är öppna och ärliga.

Jämställdhet
Med jämställdhet menar vi att alla på gården deltar i aktiviteter på gården efter förmåga och att rättigheter och skyldigheter är samma oavsett kön, bakgrund eller funktionsvariation.

Glädje
Med glädje menar vi att i allt det tunga de boende lever i och de anställda får hitta glädjen.

Professionalism
Med professionell menar vi att i allt tänka säkerhet och arbeta utifrån de boendes behov med målet att göra hen stark att lämna den våldsamma, ta sig igenom skilsmässa mot målet att bygga upp ett nytt liv.


”TROTS kvinnojour gav mig kraften att läka och redskapen att tag tag i mitt liv”

!Linn!, 43. Stödboende

”Jag har tack vare TROTS kvinnojour fått insikt hur mycket bättre livet kan var gentemot hur det har varit”

!Camilla!, 34 Stödboende