TROTS Värdegrund

Ett jämställt samhälle fritt från våld!

TROTS är en ideell allmännyttig förening som skapar en drogfri plattform, fri från våld och förtryck.

TROTS är en partipolitiskt och religiöst obunden förening.

TROTS vill ge skyddat boende med personal dygnet runt till våldsutsatta kvinnor och barn för att återskapa trygghet.

TROTS erbjuder långvarigt stöd för att inte bara överleva, utan också LEVA ett rikt liv igen.

TROTS vill genom olika projekt synliggöraoch öka kunskapen om våldet, i nära relationer och ute i samhället.


”TROTS kvinnojour gav mig kraften att läka och att redskapen att tag tag i mitt liv”

!Linn!, 43. Stödboende

”Jag har tack vare TROTS kvinnojour fått insikt hur mycket bättre livet kan var gentemot hur det har varit”

!Camilla!, 34 Stödboende